Yrittäjäksi Lappiin

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ilmoittaudu moduuliin.

Moduuli 2

Ideasta liikeideaksi

Moduulissa 2 keskitymme ideoihin ja niiden kehittämiseen. Käymme läpi, mistä ideoita voi löytää ja millainen idea sopii liikeideaksi.
Ideasta riippuu, millaisille asiakkaille omaa tuotetta tai palvelua kannattaa myydä ja markkinointia kohdentaa. Tutustumalla asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa tiedät, mihin suuntaan omaa liike­ideaasi kannat­taa kehittää. Idean lisäksi ratkaisevaa on, miten ideaa toteutetaan. Pohdimme, mitä kilpailijoilta voi oppia ja millaisia mahdollisuuksia yhteis­työ voi tarjota. Lopuksi tarkistamme, että liike­ideasi huomioi erilaisia näkö­kulmia muutokseen ja kasvun mahdollisuuksia.
Aika 27 h
  • Moduulin laajuus: 1 op
  • Arviointi: hyväksytty/hylätty
  • Taso: eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Oppitunnit

Oppituntien tarkemmat sisällöt näet kun kirjaudut Yrittäjäksi Lappiin - oppimisalustalle ja ilmoittaudut moduuliin 1.

Ilmoittaudu moduuliin 2.

Johdanto

Tutustut Ideasta liikeideaksi -moduulissa käsiteltäviin asiasisältöihin.

1. Oma idea

Opit havaitsemaan ideanpoikasia ja muovaamaan ongelmista mahdollisuuksia.

2. Asiakas ja käyttäjä

Tunnistat asiakkaan ja käyttäjän eron ja osaat hakea heistä tietoa.

3. Kohderyhmät

Opit kohdentamaan omaa liikeideaasi ja arvioimaan eri kohderyhmiä.

4. Kilpailu ja yhteistyö

Pohdit kilpailua ja yhteistyön mahdollisuuksia.

Kun olet suoritta­nut kaikki moduu­lin 2 “Ideasta liikeideaksi” oppi­tunnit, pääset tästä seuraa­vaan moduu­liin:

Haluatko katsoa, mitä muita moduuleja on tarjolla?