Yrittäjäksi Lappiin

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ilmoittaudu moduuliin.

Moduuli 3

Tuotteesta markkinoille

Tässä moduulissa tutustumme markkinoinnin ja myynnin nykyaikaiseen ajatteluun ja keinoihin.
Tuotteen saattaminen potentiaalisten asiakkaiden huomion piiriin ostettavaksi ja ostamiseen houkuttelu vaatii yrittäjältä aktiivista panostamista. Lappilaisten yritysten on mahdollista tavoittaa asiakkaita jopa globaalisti nykyisessä markkinointiympäristössä.   Moduulissa tutustumme markkinoinnin ja myynnin peruskäsitteisiin ja teoreettisiin malleihin, niiden rooliin liiketoiminnassa, brändin merkitykseen markkinoinnissa ja myynnissä, myynnin (ja toisaalta ostamisen) eri vaiheisiin, markkinoinnin keskeisiin keinoihin ja kanaviin sekä tarinallisuuden merkitykseen markkinointiviestinnässä. Kuulemme myös, miten lappilaiset yrittävät ovat näitä asioita omassa liiketoiminnassaan toteuttaneet.  Moduulissa käsiteltävät teemat antavat sinulle valmiuksia suunnitella oman yrityksesi tuotteiden markkinointia ja myyntiä. 
Aika 27 h
  • Moduulin laajuus: 1 op
  • Arviointi: hyväksytty/hylätty
  • Taso: eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Oppitunnit

Oppituntien tarkemmat sisällöt näet kun kirjaudut Yrittäjäksi Lappiin - oppimisalustalle ja ilmoittaudut moduuliin 1.

Ilmoittaudu moduuliin 3.

Johdanto

Tutustut Tuotteesta markkinoille -moduulissa käsiteltäviin asiasisältöihin.

1. Markkinoinnin merkitys ja rooli liiketoiminnassa

Tutustut markkinoinnin käsitteisiin, ajatteluun ja muotoihin.

2. Markkinoinnin kilpailukeinot ja kanavat

Tutustut asiakkaan ostokäyttäytymiseen ja markkinoinnin kilpailukeinoihin.

3. Brändin ja tarinallisuuden merkitys markkinoinnissa

Tutustut brändiajatteluun, brändin rakentamiseen ja tarinoiden mahdollisuuksiin markkinointiviestinnässä.

4. Myynnin periaatteet

Tutustut myyntityöhön ja myynnin ilmenemismuotoihin sekä fyysisessä että digitaalisessa maailmassa.

Kun olet suorittanut kaikki moduulin 3 “Tuotteesta markkinoille” oppitunnit, pääset tästä seuraavaan moduuliin:

Haluatko katsoa, mitä muita moduuleja on tarjolla?