Yrittäjäksi Lappiin

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ilmoittaudu moduuliin.

Moduuli 5

Pidemmällä bisneksessä

Tässä moduulissa keskitymme pohtimaan, mitä konkreettisia suunnitelmia kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun yritystoimintaa lähtee käynnistämään.
Monesti sanotaan, että hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Joka tapauksessa hyvä suunnittelu auttaa sekä yritystoiminnan alussa että myöhemmin toimintaa kehittäessä. Kun tekeminen pohjautuu hyvään pohjatyöhön, myös onnistuminen on todennäköisempää.
Aika 27 h
  • Moduulin laajuus: 1 op
  • Arviointi: hyväksytty/hylätty
  • Taso: eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Oppitunnit

Oppituntien tarkemmat sisällöt näet kun kirjaudut Yrittäjäksi Lappiin - oppimisalustalle ja ilmoittaudut moduuliin 1.

Ilmoittaudu moduuliin 5.

Johdanto

Tutustut Pidemmällä bisneksessä -moduulissa käsiteltäviin asiasisältöihin.

1. Liiketoimintasuunnitelma ja yritysvastuu osana liiketoimintaa

Hahmotat toiminnan suunnittelun ja liiketoimintasuunnitelman merkityksen ja rakenteen. Osaat huomioida vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan suunnittelua.

2. Business Model Canvas

Osaat hahmottaa yrityksen liiketoiminnan suunnittelua visuaalisesti Business Model Canvasin avulla.

3. Kilpailija-analyysi

Osaat arvioida olennaisimmat kilpailijasi ja asemoida oman yrityksesi roolia suhteessa niihin.

4. Jatkuva seuranta ja riskienhallinta

Ymmärrät riskienhallinnan ja toiminnan seurannan merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Kun olet suorittanut kaikki moduulin 5 “Pidemmällä bisneksessä” oppitunnit, olet päässyt Yrittäjäksi Lappiin -opinnoissa loppuun. 

Haluatko katsoa, mitä muita moduuleja on tarjolla?