Yrittäjäksi Lappiin

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ilmoittaudu moduuliin.

Moduuli 1

Minustako yrittäjä Lappiin

Tässä moduulissa käymme läpi yrittäjyyden käsitettä ja yrittäjyyden perusteita.
Pohdimme yrittäjän valmiuksia, osaamisprofiilia, vahvuuksia sekä arvoja. Lappi on toiminta­ympäristönä ainutlaatuinen, ja teemme katsauksen sen tarjoamiin mahdollisuuksiin yrittämisen näkökulmasta. Tutustumme myös yrittäjyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin elinkeinona Lapissa. Kartoitamme lisäksi liiketoiminnan mahdollisuuksia ja uhkia ennakoinnin ja megatrendien avulla. Pohdimme kestävän kehityksen ja yhteiskunnan trendien vaikutusta liikeidean kehittämiseen.
Aika 27 h
  • Moduulin laajuus: 1 op
  • Arviointi: hyväksytty/hylätty
  • Taso: eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti EQF 6

Oppitunnit

Oppituntien tarkemmat sisällöt näet kun kirjaudut Yrittäjäksi Lappiin - oppimisalustalle ja ilmoittaudut moduuliin 1.

Ilmoittaudu moduuliin 1.

Johdanto

Tutustut Minustako yrittäjä Lappiin -moduulissa käsiteltäviin asiasisältöihin.

1. Yrittäjämäisyys ja innostus

Tällä oppitunnilla pohdit, millaisia valmiuksia sinulla on yrittämiseen.

2. Vahvuudet, osaaminen, verkostot ja arvot

Pohdit omia vahvuuksiasi ja osaamistasi yrittäjänä sekä arvioit verkostoitumisen hyötyjä yrittäjälle.

3. Lappi tarjoaa mahdollisuuksia

Perehdyt Lappiin toimintaympäristönä ja kuulet, kuinka yrittäjät ovat hyödyntäneet Lapin erityispiirteitä liiketoiminnassaan.

4. Ennakointi ja megatrendit

Perehdyt kestävän kehityksen ja yhteiskunnan trendien vaikutuksiin liikeidean kehittämisessä.

Kun olet suoritta­nut kaikki moduu­lin 1 “Minustako yrittäjä Lappiin” oppi­tunnit, pääset tästä seuraa­vaan moduu­liin:

Haluatko katsoa, mitä muita moduuleja on tarjolla?